Architects and Planners

van Dongen–Koschuch Architects and Planners

Info

van Dongen–Koschuch Architects and Planners

Frits van Dongen en Patrick Koschuch kondigen de oprichting aan van het nieuwe architectenbureau van Dongen–Koschuch Architects and Planners.

Van Dongen-Koschuch biedt haar cliënten en opdrachtgevers professioneel maatwerk. Zij maakt hierbij gebruik van een uitgebreid en multidisciplinair netwerk, dat beide architecten in hun langdurige carrière hebben opgebouwd. Deze flexibele bedrijfsstructuur stelt het bureau in staat om trendsettend te opereren en haar cliënten snel en accuraat toegang te verlenen tot hoogwaardige expertise. Daarnaast geeft het ruimte om een intensieve dialoog aan te gaan met opdrachtgevers gedurende het ontwerp- en ontwikkelproces.

Frits van Dongen en Patrick Koschuch, voorheen verbonden aan ‘de Architekten Cie.’, hebben een uitstekende portfolio die onder meer stedenbouwkundige plannen, huisvesting, kantoren, openbare- en culturele gebouwen omvat. De grote ervaring en internationaal erkende ontwerpkwaliteit van Frits van Dongen vormen een perfecte combinatie met het talent van Patrick Koschuch om esthetische en inspirerende gebouwen te creëren, te luisteren naar cliënten en hun vragen op inventieve wijze op te lossen.

Frits van Dongen en Patrick Koschuch hebben als missie hoogwaardige oplossingen te bieden voor de komende stedelijke, economische en duurzaamheidvraagstukken. In hun visie gaat het in de architectuur meer dan ooit om het creëren van waarden voor mensen, door mensen met een passie voor het ambacht.

Noot | Frits van Dongen heeft op 1 augustus 2011 de functie van Rijksbouwmeester aanvaard. Hij heeft onlangs besloten om uit de Architekten Cie. te treden, na een vruchtbare samenwerking sinds 1988. Zijn beslissing stelt de Architekten Cie. in staat om, zonder enige schijn van belangenverstrengeling, een geloofwaardige concurrent te blijven in de PPS competities. Betrokken partijen zijn overeengekomen, dat het auteursrecht van alle projecten die aan Frits van Dongen zijn gerelateerd, overgaat op Van Dongen-Koschuch Architects and Planners.

Amsterdam, 2 juli 2012

“In de huidige tijdgeest waarin verandering de enige constante factor is, investeren wij als architecten maximaal in ontwerp talent. Als professionals verplichten wij ons tot het leveren van esthetisch inspirerende en economisch verantwoorde prestaties, die de verwachtingen en dromen van onze cliënten overstijgen en van duurzame waarde zijn voor de eindgebruikers”

– van Dongen–Koschuch

Subscribe to our mailing list

Subscribe voor onze mailing lijst

*indicates requiredinvullen vereist
×