Architects and Planners

Speelhuis, Helmond

 

Info

Speelhuis, Helmond

Playhouse Theatre, Helmond

Een transparant en ingetogen paviljoen omarmt de bestaande OLV-kerk en versterkt daarmee het ensemble van kerk en pastorie. Door het transparante, horizontale karakter van de nieuwbouw met geringe hoogte ¬blijven de historische gebouwen duidelijk waarneembaar en zal de kerk als decor fungeren. Exterieur van de kerk wordt interieur van het theater en versterkt de samenhang en ambiance. Het is een creatief samenspel tussen buiten- en binnenkant, openheid, transparantie en eigenzinnigheid.
Door de zorgvuldige inbedding in de binnenstedelijke omgeving wordt de verbinding tussen de omliggende bebouwing en het centrum versterkt en wordt de openbare route langs het gebouw verbeterd. De hoofdingang van het toekomstige theater zal daarbij komen te liggen aan het nieuw te realiseren cultuurplein, waardoor het gebouw een duidelijke herkenbaarheid krijgt richting het centrum van de stad. Het plein wordt een ontspannen en tegelijkertijd levendige ontmoetingsplaats. Het moet een plek worden waar men graag verblijft, die het stedelijk weefsel opwaardeert en waar de mensen trots op zijn. De Mariaschool zal voor het grootste gedeelte worden gesloopt om ruimte rondom het gebouw te creëren. Het deel van de school met de monumentale gevel aan de Kromme Steenweg zal echter worden behouden en zal in een later stadium een nieuwe bestemming krijgen gerelateerd aan het nieuwe cultuurplein.
Programmatisch is er een duidelijke scheiding tussen front- en backstage. Publieks-, goederen-, artiesten- en medewerkerstromen kruizen elkaar niet, maar hebben wel een visuele relatie. Aan de Kasteeltraverse zijn de foyer en overige publieke functies ondergebracht. De pastorie is hierbij prominent aanwezig. De aan de artiesten gerelateerde functies zijn aan de noordzijde van de kerk geprogrameerd, in de luwte van het openbare gebied. Verbindend element is de breakoutroom aan het plein. Deze multifunctionele ruimte kan worden ingezet voor lezingen of kleine optredens. In de zomer kan de gevel aan het cultuurplein geheel worden geopend zodat de publieke ruimte en het gebouw één geheel worden.

locatie:

Onze Lieve Vrouwe Kerk

opdrachtgever:

Gemeente Helmond

programma:

Speelhuis, theater

architect:

Frits van Dongen, Patrick Koschuch

projectteam:

M. Heemrood, R. Duarte, C. de Heer, H.Fekry, E. Bono, O. Moreno

datum opdracht:

2015

Subscribe to our mailing list

Subscribe voor onze mailing lijst

*indicates requiredinvullen vereist
×