Architects and Planners

Spinoza Hotel, Amsterdam

 

Info

Spinoza Hotel, Amsterdam

Spinoza Hotel, Amsterdam

Op de locatie van het voormalig Emma Kinderziekenhuis aan de Sarphatistraat in Amsterdam zal de Nederlandse vestiging van het vijfsterrenhotel Hyatt Regency worden gerealiseerd. Het monumentale pand van het Kinderziekenhuis zal daarbij worden getransformeerd tot onderdeel van het nieuwe hotel bestaande uit tweehonderdelf kamers, waarvan vijftien suites. Daarnaast bevat het nieuwe gebouw alle voorzieningen die verwacht mogen worden van een internationaal vijfsterrenhotel: een conferentiecentrum, bars, een restaurant met groene terrassen en toegankelijke spa/fitness voorzieningen.

De belangrijkste uitdaging bij het vormgeven van het nieuwe hotel was het vinden van een idioom dat recht doet aan de historie en gelaagdheid van deze complexe locatie. In architectonische zin wordt dit bereikt door de drie historische gevels te behouden en ieder op een eigenzinnige manier te transformeren en op te nemen in de nieuwe structuur van het hotel. In stedenbouwkundig opzicht zorgt de maat en schaal van deze bebouwing voor de aansluiting met de kleine korrel van de omgeving. De nieuwbouw van het hotel vormt de overgang van deze kleine korrel naar de grotere schaal door qua bouwmassa, gevelindeling en materiaal te refereren aan de grootschalige, solitaire kazernegebouwen verderop in de Sarphatistraat. Het nieuwe Regency hotel zal daarmee verworden tot een elegante samenvoeging van nieuwe en hergebruikte gebouwen, van grote en kleine schaal die zich tezamen als een vanzelfsprekend ensemble gaat manifesteren in de gelaagde binnenstad van Amsterdam.

locatie:

Sarphatistraat, Amsterdam

opdrachtgever:

Aedes, UBM & Hyatt Regency

programma:

5 star hotel, 214 hotelkamers, 45 parkeerplaatsen

architect:

Frits van Dongen, Patrick Koschuch

projectteam:

J. Herfst, B. Filbey, K. R.Sluijs, R. Bos

datum opdracht:

2012

bouwjaar:

2012 – nu

bruto oppervlakte:

17.000 m²

Subscribe to our mailing list

Subscribe voor onze mailing lijst

*indicates requiredinvullen vereist
×